Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit ambulancezorg vanuit het perspectief van patiënten: verslag van een Burgerplatform ambulancezorg.

Jorna, Y., Tuyl, L. van, Rolink, M., Boer, D. de, Bos, N. Kwaliteit ambulancezorg vanuit het perspectief van patiënten: verslag van een Burgerplatform ambulancezorg. Utrecht: Nivel, 2020. 42 p.
Download de PDF
De ambulancesector hecht veel waarde aan de continue verbetering van de kwaliteit van ambulancezorg. Dit uit zich door monitoring en observatie van prestaties en transparantie binnen de gehele sector waarin de patiënt een centrale plaats heeft. Hiertoe wordt in het kader van sectorale afspraken iedere drie jaar een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) naar de patiëntervaringen over de ambulancezorg. In opdracht van Ambulancezorg Nederland heeft het Nivel, aanvullend op het vragenlijstonderzoek, op interactieve wijze de mening en ervaring van (toekomstige) patiënten in kaart te brengen. Deze publicatie is daarvan het resultaat. Naast het positieve beeld dat vanuit het vragenlijstonderzoek naar voren geeft dit rapport inzicht in de verwachtingen van burgers over ambulancezorg. Welke verwachtingen en wensen hebben burgers ten aanzien van communicatie? Welke mogelijkheden omtrent samen beslissen zien zij en wat is de mening van burgers over samenwerking tussen zorgverleners in de acute zorg? Het Nivel heeft hier invulling aan gegeven door het organiseren van een Burgerplatform Ambulancezorg, waarin deze drie onderwerpen aan bod kwamen.
Gegevensverzameling