Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten in 2021: de mening van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg in vergelijking met 2019.

Bemelmans, W., Spreeuwenberg, P., Veer, A. de. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten in 2021: de mening van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg in vergelijking met 2019. Utrecht: Nivel, 2021. 58 p.
Download de PDF
Het Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) hecht veel belang aan de mening van de zorgverleners over de kwaliteit en veiligheid van zorg. Hierin voorziet de monitor kwaliteit en veiligheid op basis van het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel. In dit panel zitten verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg uit de directe zorgverlening. Zij werken in zes verschillende sectoren en representeren daarmee de grootste groepen zorgverleners in de Nederlandse gezondheidszorg.
Eerder onderzoek liet zien dat de tevredenheid met de tijd en ruimte voor goede individuele (psychosociale) zorgverlening afnam tussen 2013 en 2019. Dit rapport beschrijft de stand van zaken in 2021. Een belangrijke contextuele ontwikkeling in de periode 2019-2021 is de wereldwijde coronacrisis.
Het doel van dit rapport is inzicht bieden in de mening van zorgverleners uit de directe cliëntzorg over de kwaliteit en veiligheid van de zorg in 2021. Daarnaast besteedt dit rapport aandacht aan de registratiedruk, het werkplezier en de behoefte aan scholing.
Gegevensverzameling