Nivel: Mening zorgverleners over kwaliteit en veiligheid van geboden zorg blijft overwegend stabiel in 2021, vergeleken met 2019
Nieuws
23-12-2021

Mening zorgverleners over kwaliteit en veiligheid van geboden zorg blijft overwegend stabiel in 2021, vergeleken met 2019

In 2020 en 2021 lag er door de coronacrisis veel druk op de zorgverlening. Desondanks week de mening van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg over de kwaliteit en veiligheid van de zorg in juni 2021, toen er drie besmettingsgolven waren geweest, nauwelijks af van die van juni 2019. De enkele veranderingen die er wel waren, betroffen voorzichtige veranderingen ten goede. Zo nam het aantal zorgverleners af dat ontevreden is over de mogelijkheden voor individuele zorgverlening, hoewel dit zeker een punt van aandacht blijft. Dit en meer blijkt uit de tweejaarlijkse Monitor Kwaliteit en Veiligheid van Zorg van het Nivel. Herhaling van de Monitor over twee jaar zal moeten uitwijzen of deze resultaten worden bestendigd.

In het onderzoek gaven zorgverleners hun mening over de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg. De vragen over de kwaliteit van zorg gingen onder meer over de mogelijkheden voor het bieden van individuele zorgverlening. De vragen over de veiligheid gingen over het veiligheidsbeleid, de veiligheid van de zorgpraktijk en de veiligheidscultuur. Het rapport beschrijft ook de resultaten per sector en een reflectie daarop van kwaliteitsdeskundigen vanuit elk van die sectoren.

Zorgverleners over kwaliteit en veiligheid van zorg, kernbevindingen 2021

  • Bijna driekwart van de zorgverleners vindt de kwaliteit van zorg die cliënten krijgen zeer goed of goed (72%). In 2019 was dat 71%.
  • Ongeveer de helft vindt het veiligheidsbeleid zeer goed of goed (49%), hetzelfde als in 2019.
  • Daarentegen vindt 12% de kwaliteit van de zorg regelmatig of vaak niet goed. In 2019 was dat 14%.
  • Ongeveer een vijfde (23%) is (zeer) ontevreden over de ruimte voor een individuele zorgverlening. Dit percentage is 6 punten lager dan in 2019.

Het is opmerkelijk dat de overgrote meerderheid van de zorgverleners van mening is dat de kwaliteit van zorg goed is, gezien de grote druk op de zorg voorafgaand aan het het onderzoek vanwege de COVID-19-pandemie. Tegelijk vindt maar de helft dat het veiligheidsbeleid goed is en is dit hetzelfde percentage als in 2019. Hierin is dus verdere verbetering mogelijk.

Het onderzoek

Voor de Monitor Kwaliteit en Veiligheid van Zorg 2021 werd een online vragenlijst ingevuld door in totaal 844 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg, allen deelnemer van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Zij zijn werkzaam in verschillende sectoren, namelijk de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging, huisartsenzorg en de intramurale ouderenzorg. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wij zoeken nieuwe deelnemers voor ons Panel Verpleging & Verzorging

Bent u werkzaam als verpleegkundige, verzorgende, begeleider of praktijkondersteuner en wilt u meehelpen de zorg te verbeteren en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken? Meld u dan aan voor het Panel Verpleging & Verzorging

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.