Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van palliatieve zorg door de ogen van patiënten en nabestaanden.

Raijmakers, N., Francke, A. Kwaliteit van palliatieve zorg door de ogen van patiënten en nabestaanden. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2015, 25(3), 8-11
Download de PDF
Honderden patiënten en nabestaanden hebben hun ervaringen met palliatieve zorg met ons gedeeld via vragenlijsten. Dit geeft een beeld van de stand van zaken in de palliatieve zorg, vanuit hun perspectief.

Kernpunten:
- Zij blijken over het algemeen genomen tevreden over de zorg die patiënten ontvangen.
- Ook blijkt een groot deel van de patiënten te overlijden op de plaats van voorkeur.
- In de psychosociale en spirituele zorg voor patiënten en in de (na)zorg voor naasten is echter nog verbetering mogelijk.