Publicatie

Publicatie datum

Landelijk gezondheidsonderzoek bij rampen: achtergrond en opzet van de meerjarige integrale gezondheidsmonitor COVID-19.

Bosmans, M., Marra, E., Tak, N., Jansen, N., Zwart, F. de, Dückers, M. Landelijk gezondheidsonderzoek bij rampen: achtergrond en opzet van de meerjarige integrale gezondheidsmonitor COVID-19. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2022, 100, p. 14-18.
Lees online
De coronacrisis en de gevolgen die deze op de gezondheid van de Nederlandse bevolking heeft gaan de normale regionale onderzoeksaanpak te boven. Daarom heeft het Netwerk GOR-COVID-19 – dat bestaat uit GGD GHOR Nederland (namens de GGD’en), RIVM, Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – het initiatief genomen voor een landelijk onderzoeksprogramma om de impact van de coronapandemie op de mentale en fysieke gezondheid van de Nederlandse bevolking op lange termijn te monitoren: de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. In dit artikel beschrijven we de achtergrond en opzet van deze gezondheidsmonitor, die erop is gericht onderzoeksbevindingen toepasbaar te maken voor praktijk en beleid, zowel lokaal als nationaal.