Publicatie

Publicatie datum

Leren van Data: eenheid van taal en continue zorgregistratie en kennisontwikkeling.

Wolfs, H., Man, Y. de, Oosterveld, M., Joling, K., Beek, S. van. Leren van Data: eenheid van taal en continue zorgregistratie en kennisontwikkeling. Medisch Contact: 2022(33/34)
Download de PDF
In de ouderengeneeskunde worden veel gegevens vastgelegd gedurende het zorgproces. Deze gegevens worden momenteel niet optimaal benut voor continuïteit van zorg, kwaliteitsverbetering, onderzoek of beleid. Het programma Leren van Data brengt hierin verbetering. Dit gebeurt door het ontwikkelen van eenheid van taal voor specialisten ouderengeneeskunde, het opzetten van een continue zorgregistratie en het organiseren van een landelijke infrastructuur ten behoeve van kennisontwikkeling.