Publicatie

Publicatie datum

Leren van Data: eenheid van taal en continue zorgregistratie specialisten ouderengeneeskunde.

Wolfs, H., Man, Y. de, Oosterveld, M., Joling, K., Beek, S. van. Leren van Data: eenheid van taal en continue zorgregistratie specialisten ouderengeneeskunde. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde: 2022(4), p. 5 p..
Download de PDF
In de ouderengeneeskunde worden veel gegevens vastgelegd gedurende het zorgproces. Deze gegevens worden momenteel niet optimaal benut voor continuïteit van zorg, kwaliteitsverbetering, onderzoek of beleid. Het programma Leren van Data brengt verbetering hierin. Dit gebeurt door het ontwikkelen van eenheid van taal voor specialisten ouderengeneeskunde, het opzetten van een continue zorgregistratie en het organiseren van een landelijke infrastructuur ten behoeve van kennisontwikkeling. In dit artikel lichten we het programma inhoudelijk toe.