Publicatie

Publicatie datum

Literatuurscan naar vertrouwen in uitwisseling en hergebruik van gezondheidsgegevens onder burgers en zorgprofessionals.

Bos, I., Verheij, R. Literatuurscan naar vertrouwen in uitwisseling en hergebruik van gezondheidsgegevens onder burgers en zorgprofessionals. Utrecht: Nivel, 2024. 27 p.
Download de PDF
Van iedereen die zorg nodig heeft worden (digitaal) gezondheidsgegevens vastgelegd. Deze gezondheidsgegevens kunnen uitgewisseld worden tussen zorgverleners – bijvoorbeeld tussen huisarts en apotheek of ziekenhuis - om de zorg efficiënt en goed te laten verlopen. Uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners ten behoeve van de zorg aan een persoon wordt ook wel primair gebruik van gegevens genoemd. Daarnaast kunnen gezondheidsgegevens hergebruikt worden voor andere doelen. Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar een aandoening, het beter organiseren van de zorg door de overheid of ontwikkeling van digitale technologie door een bedrijf. In dat geval spreken we van secundair gebruik.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurscan over vertrouwen in uitwisseling en hergebruik van gezondheidsgegevens onder burgers en zorgprofessionals.