Publicatie

Publicatie datum

Meedoen in de samenleving 2008 - 2018: update kerncijfers Participatiemonitor

Knapen, J., Haarmann, A., Grosscurt, R., Boeije, H. Meedoen in de samenleving 2008 - 2018: update kerncijfers Participatiemonitor Utrecht: Nivel, 2020. 23 p.
Download de PDF
Kernbevindingen participatie 2008-2018
- De ernst van de beperking speelt een rol in de participatie van mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking: degenen met een ernstigere beperking participeren minder.
- Mensen in Nederland gaan vaker uit naar een restaurant of café. Ouderen en mensen met een lichamelijke beperking blijven niet achter bij deze ontwikkeling; ook zij gaan vaker uit.
- Al enkele jaren zien we bij ouderen en in de algemene bevolking dat zij minder vaak deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Dit jaar is deze afname ook zichtbaar bij mensen met een lichamelijke beperking.
- In de periode 2015-2018 zijn ouderen meer gaan meedoen in de samenleving.
- Mensen met een verstandelijke beperking gaan vaker naar dagbesteding. Dit gaat ten koste van het percentage mensen binnen deze groep dat betaald werk doet.