Start
januari 2009

Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische aandoening of een beperking 2009 - continu

Duur: 2009 - continu

Achtergrond

Sinds 1998 doet het Nivel onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking.

Doel

Het onderzoek richt zich op de thema’s:

  • maatschappelijke participatie
  • zorg en ondersteuning

Methode

Het onderzoek voeren we uit  op basis van gegevens die mensen met een chronische ziekte of beperking zelf verschaffen. Dit gebeurt door middel van prospectief panelonderzoek.

Hiertoe heeft het Nivel beschikking over twee Nivel-panels:

  1. het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, dat bestaat uit circa 3500 mensen met somatische chronische ziekten en/of langdurige lichamelijke beperkingen
  2. het Panel Samen Leven (PSL), dat bestaat uit circa 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en/of circa 350 directe naasten van deze mensen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt ter ontwikkeling, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS