Publicatie

Publicatie datum

Meer dan alleen projecten: Sneller Beter als stimulans voor resultaat gericht kwaliteitsmanagement.

Dückers, M., Leeuw, R. de, Wagner, C. Meer dan alleen projecten: Sneller Beter als stimulans voor resultaat gericht kwaliteitsmanagement. Kwaliteit in Beeld: 2007, 17(6), p. 14-16.
Download de PDF
In het Sneller Beter programma staan twee hoofddoelen centraal: het realiseren van prestatieverbeteringen in patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid in ziekenhuizen en het nemen van maatregelen gericht op interne verspreiding van verbeterprojecten.

Dit artikel beschrijft het evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd onder de eerste deelnemers van Sneller Beter.
Kernpunten
- In twee jaar tijd zijn 400 projecten opgestart, het merendeel in de verspreidingsgolf in het tweede jaar.
- De verspreiding van verbeterprojecten vergt investeringen en inzet van alle betrokkenen. De bereidheid om te investeren wordt groter naarmate het project leidt tot duidelijk zichtbare resultaten, niet indruist tegen belangen van betrokkenen en eenvouding is toe te passen op de beoogde locaties en patiëntgroepen.
- Uit de resutaten komt een besturingsmodel naar voren dat laat zien dat de plan-do-study-act cyclus op twee niveaus wordt uitgevoerd in de ziekenhuizen, op projectniveau en op instellingsniveau. Beide cycli versterken elkaar en zijn noodzakelijk om te komen tot een succesvolle verspreiding van projecten.
- Het besturingsmodel werkt alleen als er voldoende ondersteuningsbronnen aanwezig zijn. Ook dient er voldoende informatie voorhanden te zijn over de stand van zaken op de afdelingen.
- Het meten van patiëntuitkomsten, bijvoorbeeld op basis van indicatoren, vormt daarmee een essentieel onderdeel van verbeterprogramma's.