Publicatie

Publicatie datum

Meer draagvlak voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Meer draagvlak voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Utrecht: Nivel, 2021. 9 p.
Download de PDF
Het draagvlak voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging verbeterde de afgelopen twee jaar enigszins, zo blijkt uit een landelijk vragenlijstonderzoek onder professionals uit de wijkverpleging. De mate waarin professionals voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Kwaliteitskader verbeterde in dezelfde periode niet. Het gebruik van het Kwaliteitskader kan volgens de ondervraagde professionals verder verbeteren als er toegankelijke producten komen die laten zien hoe het Kwaliteitskader in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Daarnaast vinden zij dat werkgevers meer kunnen bijdragen aan de verspreiding en implementatie van het Kwaliteitskader. Bij deze activiteiten moeten niet alleen wijkverpleegkundigen betrokken worden, maar het gehele team inclusief de verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden.
Gegevensverzameling