Publicatie

Publicatie datum

Mentale gezondheid kwetsbaarder in minder kwetsbare landen: de paradox geldt ook voor suïcide.

Dückers, M. Mentale gezondheid kwetsbaarder in minder kwetsbare landen: de paradox geldt ook voor suïcide. Tijdschrift voor Psychiatrie: 2019, 61(9), p. 656-657.
Lees online
Beknopte vertaling van het artikel: Dückers, M.L.A., Reifels, L., Beurs, D.P. de, Brewin, C.R. The vulnerability paradox in global mental health and its applicability to suicide. British Journal of Psychiatry: 2019