Publicatie

Publicatie datum

Methodische toelichting op het onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten: tweede meting, april-mei 2021.

Boeije, H., Schelven, F. van, Zonneveld, E., Leemrijse, C. Methodische toelichting op het onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten: tweede meting, april-mei 2021. Utrecht: Nivel, 2021. 19 p.
Download de PDF
Deze publicatie is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de tweede meting, in april-mei 2021, binnen het project 'Zorgen en zwaaien' (2020-2022), dat is gesubsidieerd door ZonMw en deel uitmaakt van het ZonMw-COVID-19-programma.

In deze toelichting gaan we in op de onderzoeksmethoden van de studie naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Deze studie bestaat in totaal uit drie metingen. Deze toelichting betreft de tweede meting die we in april 2021 uitvoerden. De verantwoording van de eerste meting staat in het in maart 2021 gepubliceerde rapport 'Onderzoek naar kwaliteit van leven tijdens de tweede golf'.
Gegevensverzameling