Publicatie

Publicatie datum

Methodologische verantwoording bij pilotstudie regionale capaciteitsmonitoring huisartsenzorg in 8 arbeidsmarktregio's (2018)

Nivel, Prismant, Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, Transvorm, Robuust. Methodologische verantwoording bij pilotstudie regionale capaciteitsmonitoring huisartsenzorg in 8 arbeidsmarktregio's (2018) Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
In opdracht van ROS Robuust, SSFH en Transvorm is in de maanden juni-augustus 2018 onderzoek uitgevoerd naar het aanbod van en de vraag naar huisartsenzorg in acht verschillende arbeidsmarktregio’s, te weten:
 Groot Amsterdam,
 Midden-Brabant,
 Noordoost-Brabant,
 Rotterdam Rijnmond,
 West-Brabant,
 Zaanstreek en Waterland,
 Zeeland, en
 Zuidoost-Brabant.

Doel van dit onderzoek was onder meer het in kaart brengen van de personeelssamenstelling van de huisartsenzorg in de acht regio’s, alsmede het inventariseren van eventuele knelpunten en oplossingsrichtingen. De resultaten van het onderzoek zijn per regio gepresenteerd in factsheets. Ook is er één factsheet voor heel Noord-Brabant gemaakt.

Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingen:
 Een online vragenlijstonderzoek onder huisartspraktijken in de acht arbeidsmarktregio’s,
 Een online vragenlijstonderzoek onder huisartsenposten in de acht arbeidsmarktregio’s,
 Een online vragenlijstonderzoek onder zorggroepen in de acht arbeidsmarktregio’s, en
 Een inventarisatie onder Nederlandse opleidingsinstituten voor doktersassistenten en praktijkondersteuners.

De dataverzamelingen worden in deze bijlage kort beschreven, evenals de manier waarop de resultaten zijn geanalyseerd ten behoeve van de factsheets.