Afgesloten
2018

Monitor Regionale capaciteit huisartsenzorgin acht arbeidsmarktregio's (pilostudie) jun-dec 2018

Duur: jun - dec 2018

Doel
Deze pilotstudie vormt de basis voor het ontwikkelen van een regionale capaciteitsmonitoring huisartsenzorg. We brengen de capaciteit van alle relevantie functies binnen de huisartsenzorg in kaart, alsmede de opleidingscapaciteit, de personeelsknelpunten die worden ervaren en de verwachte ontwikkelingen in vraag en aanbod in de toekomst. Dit doen we op regionaal niveau, door drie typen organisaties die huisartsenzorg in de regio leveren te benaderen, namelijk huisartspraktijken, huisartsenposten en zorggroepen.

Acht regio's
Het onderzoek zal zich richten op acht arbeidsmarktregio’s: Noord-Oost Brabant, Zuid-Oost Brabant, West Brabant, Midden Brabant, Zeeland, Rotterdam, Groot Amsterdam en Zaanstreek.

Methode
We zetten een web-enquête uit onder alle huisartspraktijken, huisartsenposten en zorggroepen in de acht regio’s. De dataverzameling die hieruit voortkomt, evalueren we. Zodoende verkennen we de mogelijkheden voor een landelijke uitrol van een regionale capaciteitsmonitor huisartsenzorg in alle arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Resultaat
Een rapport met de regionale huisartzen zorg en arbeidsmarktvoor huisarten van 8 regio's in kaart gebracht.
Inzicht in de mogelijkheden dit ondezoek voor alls regio's te doen.

Vervolgproject 2019: Nog 20 regio's in kaart gebracht
Inmiddels is bekend dat we dit onderzoek ook voor 20 andere regio's uitvoeren. Meer informatie vindt u bij het vervolgproject: https://www.nivel.nl/nl/project/factsheets-zicht-op-regionaal-capaciteit-en-arbeidsmarktvraagstukkken-huisartsenzorg-ssfh
Projectpartners
Prismant, onderzoeks- en adviesbureau voor de Nederlandse gezondheidszorg