Publicatie

Publicatie datum

Minder zorggebruik door de no-claimteruggaveregeling?

Jong, J.D. de, Verheij, R.A., Groenewegen, P.P. Minder zorggebruik door de no-claimteruggaveregeling? www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Een groot deel van de bevolking (97%) zegt dat de mogelijkheid om geld terug te krijgen van hun zorgverzekeraar (de no-claim regeling) bij hen niet heeft geleid tot minder zorggebruik. Cijfers over het feitelijke zorggebruik laten wel een daling zien in het aantal nieuwe verwijzingen door de huisarts van mensen die met de no-claim regeling te maken hebben. Het is echter de vraag of deze daling een effect is van de no-claim regeling of dat deze daling veroorzaakt wordt door schommelingen in verwijscijfers die zich altijd voordoen. Mensen verwachten vooral dat andere mensen minder vaak naar de dokter zullen gaan door de no-claim regeling. Zelf denken ze dat de no-claim regeling geen invloed op hun zorggebruik zal hebben. Ze gaan immers niet onnodig naar de dokter.....
Gegevensverzameling