Publicatie

Publicatie datum

Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Medicatieverificatie bij ontslag: een vergelijking tussen het beoogde zorgproces op basis van Nederlandse richtlijnen.

Dijk, L.M. van, Eikenhorst, L. van, Meulman, M., Wagner, C. Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Medicatieverificatie bij ontslag: een vergelijking tussen het beoogde zorgproces op basis van Nederlandse richtlijnen. Utrecht: Nivel, 2021. 4 p.
Download de PDF
Achtergrond
Ondanks landelijke richtlijnen voor medicatieverificatie bij ontslag kunnen theorie en praktijk toch van elkaar afwijken.

Doel
Het doel van de evaluatie van het proces van medicatieverificatie bij ontslag is om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de richtlijn -'de papieren werkelijkheid'- en de alledaagse praktijk.

Resultaat
Deze factsheet bevat zowel een beschrijving van de achtergrond en opzet van dit onderzoek, als een weergave van het zorgproces van medicatieverificatie bij ontslag op basis van twee Nederlandse richtlijnen.