Publicatie

Publicatie datum

Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Vijf onderzoeksprojecten naar patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen.

Schoten, S. van, Wagner, C. Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Vijf onderzoeksprojecten naar patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF