Publicatie

Publicatie datum

Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Vijf onderzoeksprojecten naar patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen.

Schoten, S. van, Wagner, C. Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Vijf onderzoeksprojecten naar patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht: Nivel, 2019. 6 p. p.
Download de PDF
De onderzoeksgroep Patiëntveiligheid van het Nivel en APH start eind 2019 met vijf nieuwe studies: vier verdiepingsstudies en de vijfde landelijke meting naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen (als vervolg op die van 2015-2016). In deze folder een overzicht van de vijf projecten en de bijbehorende planningen.