Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2019.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2019. Utrecht: Nivel, 2020. 36 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2019:
- Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2019 werd 18,3% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd.
- Van de doelgroep met een hoog risico op complicaties bij griep werd 52,6% gevaccineerd.
- Er is voor het tweede jaar op rij sprake van een lichte stijging in het aantal personen dat gevaccineerd werd; in 2017 was de vaccinatiegraad in de doelgroep nog 49,9%.
- Binnen de doelgroep voor griepvaccinatie is de vaccinatiegraad het hoogst bij mensen van 65 jaar en ouder met een medische indicatie voor vaccinatie.
- De omvang van de doelgroep is sinds 2016 stabiel.

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).