In 2019 opnieuw een lichte stijging van het aantal griepvaccinaties
Nieuws
14-10-2020

In 2019 opnieuw een lichte stijging van het aantal griepvaccinaties

Van de groep mensen die verhoogd risico lopen op complicaties bij griep, ontving in 2019 bijna 53% een griepvaccinatie. In 2018 was dit ruim 51%, in 2017 nog 50%. Dit blijkt uit de Monitor Vaccinatiegraad NPG, waarmee het Nivel elk jaar het aantal griepvaccinaties nauwgezet volgt. De monitor is uitgevoerd in opdracht van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en maakt deel uit van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG).

Tijdens de griepvaccinatiecampagne van 2019 werd ruim 18% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd; dit komt neer op 3,1 miljoen mensen. Van de mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep kreeg bijna 53% een vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen van 60 jaar en ouder, en mensen die een verhoogd risico lopen vanwege medische aandoeningen. Zij ontvangen hiervoor in het najaar een uitnodiging van de huisarts. De hoogste vaccinatiegraad (71%) werd gezien bij mensen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Bij mensen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (29,5%).

Sinds 2018 weer meer mensen met verhoogd risico gevaccineerd

In 2008 kreeg nog 72% van de doelgroep een griepvaccinatie. In de jaren daarna daalde het percentage tot 50% in 2017. Sinds 2018 is er weer een lichte stijging te zien in het aantal mensen dat wordt gevaccineerd.

Vaccinatiegraad

Monitor brengt griepvaccinatie in kaart

Voor de Monitor Vaccinatiegraad NPG 2019 zijn gegevens gebruikt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Met gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van meer dan 860.000 patiënten uit zo’n 200 deelnemende huisartsenpraktijken is de doelgroep voor griepvaccinatie in kaart gebracht en het aantal mensen dat is gevaccineerd bepaald. De Monitor Vaccinatiegraad NPG 2019 is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en maakt deel uit van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG).

Nationaal Programma Grieppreventie

Sinds 1997 loopt in Nederland het Nationaal Programma Grieppreventie. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM voert, in opdracht van het ministerie van VWS, de landelijke regie over dit programma. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties door een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor vaccinatie. Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG volgt het Nivel nauwgezet hoeveel mensen in welke doelgroepen de griepvaccinatie ontvangen en wat daarmee de vaccinatiegraad is. Medio 2021 zal het Nivel rapporteren over de vaccinatiegraad 2020, met metingen tot na de campagne in oktober – november 2020. 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.