Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2022.

Heins, M., Knottnerus, B., Matser, A., Hooiveld, M. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 51 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2022:
- Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne van 2022 werd 20,7% van de Nederlandse bevolking door huisartsen gevaccineerd.
- Van de groep mensen die een verhoogd risico loopt op complicaties door griep, de doelgroep van het NPG, werd in 2022 56,8% gevaccineerd. Dit is lager dan in 2021 (58,3%) maar hoger dan voor de coronapandemie (52,6% in 2019).
- De vaccinatiegraad was het laagst (30,1%) in de groep tot 60 jaar met een medische indicatie en het hoogst (74,3%) in de groep van 65 jaar en ouder met een medische indicatie.
- Binnen de groep met een medische indicatie werd de hoogste vaccinatiegraad gevonden bij mensen met chronische nierinsufficiëntie (70,8%), dementie (69,7%), of een chronische stoornis van de hartfunctie (65,8%). Bij mensen met een verstandelijke beperking werd de laagste vaccinatiegraad gevonden (26,2%).
- In alle leeftijdsgroepen was de vaccinatiegraad hoger onder personen met een medische indicatie ten opzichte van personen zonder een medische indicatie. Het verschil was het grootst in de groep 60 tot en met 64 jarigen (18,2 procentpunt) en het kleinst bij de groep van 80 jaar en ouder (6,7 procentpunt).
- In de periode 2020-2022 was van de mensen van 0 tot en met 59 jaar 18,5% in alle drie de jaren gevaccineerd. Bij mensen van 60 jaar en ouder was dit 53,1%.

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).