Nivel: Stijgende trend in aantal griepvaccinaties zet door in 2022
Nieuws
28-09-2023

Stijgende trend in aantal griepvaccinaties zet door in 2022

Nadat er jarenlang sprake was van een daling in de vaccinatiegraad, is er sinds 2018 sprake van een stijgende trend. Deze hield aan in 2022, toen bijna 57% van de mensen die werden uitgenodigd voor de griepprik zich liet vaccineren. Dat was weliswaar lager dan in 2021, toen ruim 58% zich liet vaccineren, maar nog altijd hoger dan in de jaren 2017 t/m 2020 toen het percentage opliep van 50% naar 54%. Van de mensen die werden uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie werd 63% gevaccineerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) en NPPV (Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie Volwassenen) van het Nivel, in opdracht van het RIVM.

Vaccinatiegraad tegen griep 56,8% in 2022

De doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) bestaat uit mensen die een grotere kans hebben op complicaties bij griep (influenza), dat wil zeggen mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Zij ontvangen in het najaar een uitnodiging voor vaccinatie. In 2008 kreeg nog 72% van de doelgroep een griepvaccinatie. Dit daalde in de jaren daarna naar 50% in 2017. Sindsdien is er weer een stijging van de griepvaccinatiegraad te zien.

Vaccinatiegraad onder mensen met een indicatie voor griepvaccinatie 2008-2022.
vaccinatiegraad 2008-2022

Vaccinatiegraad tegen pneumokokken 63,0% in 2022

In het derde jaar van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV) werden mensen geboren in 1953 t/m 1956 (ofwel 66 t/m 69 jaar) uitgenodigd voor vaccinatie. Hiervan werd 63,0% gevaccineerd. Dit is weliswaar lager dan in 2020 en 2021, toen respectievelijk 73,0% en 74,1% werd gevaccineerd, maar deze percentages kunnen niet zomaar tegen elkaar worden afgezet. In 2022 werd een jongere leeftijdsgroep (66 t/m 69 jaar) uitgenodigd dan in 2021 (69 t/m 73 jaar) en 2020 (73 t/m 79 jaar). Het kan zijn dat de pneumokokkenvaccinatiegraad toeneemt met leeftijd, net zoals bij de griepvaccinatiegraad het geval is.

Meer weten?

Bekijk alle resultaten van het Nivel-onderzoek in de publicaties van de monitor NPG 2022 en de monitor NPPV 2022. Bij de rubriek ‘Publicaties’ rechts vindt u naast deze publicaties de verkorte versies van de rapportages. Voor alle publicaties kunt u de ‘projecten’ (zie rechts) bezoeken.

Vaccinatiegraad berekend op basis van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Voor de Monitoren Vaccinatiegraad NPG en Vaccinatiegraad NPPV worden gegevens gebruikt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Met gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van deelnemende huisartsenpraktijken zijn de doelgroepen voor griepvaccinatie en voor pneumokokkenvaccinatie in kaart gebracht en de aantallen mensen die zijn gevaccineerd.

Sinds 1997: Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)

Sinds 1997 loopt in Nederland het Nationaal Programma Grieppreventie. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM voert, in opdracht van het ministerie van VWS, de landelijke regie over dit programma. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties bij een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor vaccinatie. Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad volgt het Nivel, in opdracht van het RIVM, nauwgezet hoeveel mensen in welke doelgroepen de griepvaccinatie ontvangen en wat daarmee de vaccinatiegraad is. Medio 2024 zal het Nivel de vaccinatiegraad van de campagne in oktober-november 2023 rapporteren.

Sinds 2020: Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV)

In 2020 is het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) gestart. Jaarlijks worden mensen uit bepaalde geboortejaren uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie, waarbij iedereen tussen de 60 jaar en 79 jaar eens per vijf jaar wordt uitgenodigd voor hervaccinatie. Net als voor het NPG wordt met een jaarlijkse monitor de vaccinatiegraad gevolgd door het Nivel in opdracht van het RIVM.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.