Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2022: monitor in het kort.

Heins, M., Knottnerus, B., Matser, A., Hooiveld, M. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2022: monitor in het kort. Utrecht: Nivel, 2023. 3 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2022
Jaarlijks worden mensen die een verhoogd risico lopen op het krijgen van complicaties door een influenza-infectie (griep) vanwege een hogere leeftijd of bepaalde aandoeningen, uitgenodigd voor griepvaccinatie. In 2022 liet 56,8% van de mensen die werden uitgenodigd voor de griepprik zich vaccineren.
- Dat percentage was lager dan in 2021, toen 58,3% zich liet vaccineren, maar wel weer hoger dan in de jaren 2018 t/m 2020.
- Nadat er jarenlang sprake was van een daling in de vaccinatiegraad, is er sinds 2018 sprake van een stijgende trend.

NB! Bij de vergelijking van de cijfers met die van voorgaande jaren moet rekening worden gehouden met veranderingen in de criteria voor een medische indicatie voor griepvaccinatie. Deze veranderingen zijn vooral van invloed op de groep jonger dan 60 jaar, omdat zij geen indicatie op basis van hun leeftijd hebben.

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).