Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2022: monitor in het kort.

Heins, M., Knottnerus, B., Matser, A., Hooiveld, M. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2022: monitor in het kort. Utrecht: Nivel, 2023. 20 p.
Download de PDF
Kernboodschap

- Sinds 2020 worden mensen vanaf de leeftijd van 60 jaar iedere 5 jaar door hun huisarts uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie (PPV23).
- In 2022 ontvingen mensen geboren in de jaren 1953 tot en met 1956 (leeftijd 66 tot en met 69) een uitnodiging. Dit was 4,6% van de Nederlandse bevolking.
- Van de uitgenodigde leeftijdsgroep werd 63,0% gevaccineerd. De vaccinatiegraad was iets hoger bij vrouwen (64,5%) dan bij mannen (61,4%).
- De vaccinatiegraad lag in 2022 lager dan in 2021, toen deze 74,1% was. In 2021 werd een iets oudere groep uitgenodigd (69 tot en met 73 jaar).
- De pneumokokkenvaccinatiegraad in de uitgenodigde leeftijdsgroep was hoger onder mensen die zich ook lieten vaccineren tegen griep (influenza) dan onder mensen die geen griepvaccinatie haalden (92,1% versus 3,8%).
- De pneumokokkenvaccinatiegraad in de uitgenodigde leeftijdsgroep was hoger bij mensen die een medische indicatie voor griepvaccinatie hadden ten opzichte van mensen zonder een medische indicatie (67,6% versus 61,2%).