Publicatie

Publicatie datum

Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaaroverzicht 2021.

Boeije, H., Menting, J., Schelven, F. van, Zonneveld, E., Gier, M. de, Knapen, J., Scheffer, M., Voss, H., Bottenheft, E. Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaaroverzicht 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 14 p.
Download de PDF
In dit jaaroverzicht van de monitor Zorg en Participatie blikken we terug op het afgelopen jaar. 2021 was door de coronapandemie en bijbehorende maatregelen weer een bewogen jaar. Een strenge lockdown, vaccinaties en versoepelingen volgden elkaar snel op. Door een nieuwe virusvariant sloten we het jaar weer af in lockdown. Deze gebeurtenissen hadden gevolgen voor alle Nederlanders, en ook voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Veel van het onderzoek in de Monitor stond in 2021 daarom in het teken van de impact van de coronapandemie.

Uit ons onderzoek bleek dat een deel van de mensen met een chronische ziekte te maken kreeg met uitgestelde zorg en met zorg die anders was dan gebruikelijk. Toch was de meerderheid tevreden over de ontvangen zorg en het lukte de meesten ook om in tijden van de crisis hun ziekte en gezondheid goed te managen. Wel maakten velen zich zorgen over hun eigen gezondheid of die van naasten, of kregen te maken met psychische problemen.

Met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en het Panel Samen Leven volgden wij in 2021 ook in hoeverre mensen met een beperking naar wens en vermogen konden meedoen in de samenleving. In 2016 werd het VN-verdrag Handicap aan genomen en we keken naar de naleving hiervan in de afgelopen periode. Ook monitorden we overheidsprogramma’s, zoals Onbeperkt meedoen!. We zagen dat mensen met een beperking op meerdere terreinen minder konden meedoen dan in eerdere jaren. Zeer waarschijnlijk zijn de coronapandemie en de genomen maatregelen de verklaring voor deze afname.
Gegevensverzameling