Publicatie

Publicatie datum

Monitoring Onbeperkt meedoen! Eindrapportage overkoepelende indicatoren: 2016-2020.

Menting, J., Zonneveld, E., Hulsbosch, L., Aussems, C., Boeije, H. Monitoring Onbeperkt meedoen! Eindrapportage overkoepelende indicatoren: 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021. 83 p.
Download de PDF
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de monitoring van het overheidsprogramma VN-Verdrag Onbeperkt meedoen!

In dit derde rapport voor Onbeperkt meedoen!, dat tevens de voorlopige eindmeting beschrijft, worden de ontwikkelingen in participatie gerapporteerd over de jaren 2016, 2018, 2019 en 2020. Dit rapport volgt de eerdere twee rapportages uit 2019 en 2020 op.

We hebben hiertoe de participatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en van mensen met een psychische aandoening op verschillende deelgebieden gemeten, zoals het ondernemen van activiteiten in de vrije tijd, het gebruik van openbaar vervoer en het verrichten van betaald werk. Waar mogelijk is dit vergeleken met de algemene bevolking. Ook is gekeken naar (ontwikkelingen) in participatie naar wens en vermogen van deze doelgroepen.
Gegevensverzameling