Publicatie

Publicatie datum

Nivel Jaarverslag 2020 - in beeld.

Coppen, R. Nivel Jaarverslag 2020 - in beeld. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Afgelopen jaar werd Nederland geconfronteerd met de coronapandemie. Het Nivel deed in rap tempo veel onderzoek naar de gevolgen daarvan. Tegelijk ging ons andere onderzoek in de meeste gevallen gewoon door.

Met de kennis die hieruit voortkwam, verwerkt in onze vele publicaties, (online) cijfers over zorg en thematische websites, levert het Nivel ook in 2020 een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.