Publicatie

Publicatie datum

Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken: een inventarisatie onder zorgverleners.

Triemstra, M., Veenvliet, C., Zuizewind, C., Kessel, P. van, Bos, N. Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken: een inventarisatie onder zorgverleners. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 86 p.
Download de PDF
In 2012 is de vergoeding voor professionele tolken in de zorg voor veel anderstalige patiënten beëindigd. Sindsdien is er voor de meeste gevallen waarin zorgverleners een tolk noodzakelijk vinden geen financiering beschikbaar. Het NIVEL onderzocht op verzoek van de artsenfederatie KNMG hoe vaak en wanneer professionele tolken noodzakelijk zijn en hoe vaak ze worden ingezet in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit onderzoek gaat vooral over de situatie in 2015, dus níet over de asielzoekers of vluchtelingen die sinds 2016 versneld instromen. Belangrijkste uitkomst: volgens artsen en andere zorgverleners is de noodzaak om professionele tolken in te zetten drie keer groter dan in de praktijk gebeurt. (aut. ref.)