Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkelingen op de huisartsenpost: veranderingen in zorgvraag en gezondheidsproblemen in 2013-2015.

Jansen, T., Hoon, S. de, Hek, K., Verheij, R. Ontwikkelingen op de huisartsenpost: veranderingen in zorgvraag en gezondheidsproblemen in 2013-2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 49 p.
Download de PDF
Al enige tijd is er veel media-aandacht voor de spoedzorg en komen er steeds meer signalen van dreigende overbelasting van de acute zorgketen. Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het gebruik van zorg op de huisartsenpost. De onderzochte veranderingen zijn van belang voor de planning van capaciteit op de huisartsenposten in Nederland, en voor het vaststellen van de benodigde expertise die op de huisartsenposten wordt ingezet.