Publicatie

Publicatie datum

Opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen: hoeveel worden aangevraagd, beschikt en ingevuld?

Flinterman, L.E., Vis, E., Batenburg, R. Opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen: hoeveel worden aangevraagd, beschikt en ingevuld? Utrecht: Nivel, 2021. 5 p.
Download de PDF
Inzichten in de opleiding tot GZ-psycholoog
Voor de opleiding tot GZ-psycholoog wordt door het ministerie van VWS jaarlijks het aantal opleidingsplaatsen vastgesteld. TOP opleidingsplaatsen doet vervolgens een voorstel voor de verdeling voor de subsidie voor deze opleidingsplaatsen over de opleidingsinstellingen, die vooraf hun behoefte hieraan kunnen doorgegeven. De GZ-opleidingsplaatsen worden vervolgens beschikt uit bijdragen van VWS en in de praktijk ingevuld. In deze factsheet wordt een trendoverzicht gegeven van de aantallen waar het in dit ‘tweestap-proces’ om gaat, op landelijk niveau en naar sector.