Dossier Opleiding tot GZ-psycholoog

Het Nivel onderzoekt de opleiding tot GZ-psycholoog voor het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleiding. Dit project loopt gedurende het jaar 2021. Via verschillende deelonderzoeken geven we inzicht in de aanwas, de doorstroom en uitstroom van de opleiding tot GZ-psycholoog. Deze pagina wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe onderzoeksresultaten.

PijnBehoefte aan meer GZ-psychologen

Al jaren is er vanuit het veld een grote behoefte aan extra GZ-psychologen, er worden jaarlijks meer opleidingsplaatsen aangevraagd dan er bekostigd worden. Daarnaast is er een ‘stuwmeer’ van afgestudeerde psychologen, (ortho)pedagogen en gezondheidswetenschappers die de opleiding tot GZ-psycholoog zouden willen volgen, maar geen opleidingsplaats kunnen vinden. Dit onderstreept de urgentie om goed te kijken naar de door- en uitstroom van de opleiding tot GZ-psycholoog. Daarbij kijken we naar mogelijkheden om versneld te kunnen opleiden zonder de kwaliteit en infrastructuur van de opleiding uit het oog te verliezen. Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) van de Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten streeft naar een nieuw systeem en andere invulling van psychologische vervolgopleidingen in Nederland.

Doel Inzicht geven in de opleiding tot GZ-psycholoog

Het doel is om vanuit meerdere invalshoeken inzicht te geven in de opleiding tot GZ-psycholoog, in de brede zin des woords: vanuit de (oud)-masterstudenten die de opleiding tot GZ-psycholoog willen volgen, vanuit de studenten die de opleiding tot GZ-psycholoog volgen, de GZ-psychologen die de opleiding hebben afgerond, en vanuit de opleiders en werkgevers. Deze inzichten helpen het programma APV om de nieuwe psychologische vervolgopleidingen goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de maatschappij. In het kader van het programma APV voert het Nivel momenteel vier onderzoeksopdrachten uit.

Nivel: Inzichten voor psychologische vervolgopleiding vanuit meerdere kanten

Vier deelonderzoeken

  1. Hoe ontwikkelt de omvang en samenstelling van het ‘stuwmeer’ voor de opleiding tot GZ-psycholoog?
  2. Wat zijn de ervaringen van van de studenten in opleiding tot GZ-psycholoog en alumni met de opleiding? En hoe sluit dat aan bij de visie van opleiders en opleidingsinstellingen?
  3. Hoe verschilt de kwaliteit en infrastructuur van de opleiding tot GZ-psycholoog met aanverwante opleidingen?
  4. Welke zorgvraagontwikkelingen spelen er binnen de verschillende sectoren waar GZ-psychologen werken, en hoe gaat dit het opleidings-, wervings- en selectiebeleid van werkgevers beïnvloeden? 

ResultatenOnderzoeksresultaten

Hier vindt u de reeds gepubliceerde resultaten. Deze worden gedurende het onderzoek voortdurend aangevuld.

Publicaties deelonderzoek 1: Ontwikkelingen in het ’stuwmeer’ voor de opleiding tot GZ-psycholoog
Publicaties deelonderzoek 2: De (ervaren) kwaliteit en infrastructuur van de GZ-opleiding
Publicaties deelonderzoek 3: Vergelijking GZ-opleiding met aanverwante opleidingen

Volgt

Publicaties deelonderzoek 4: Zorgvraag-ontwikkelingen en sectorale uitdagingen voor het beroep en de opleiding tot GZ-psycholoog

GereedschapMethode: zowel kwantitatief als kwalitatief

Voor de verschillende onderzoeken worden zowel kwantitatieve methoden (analyse van bestaande data en enquêtes) als kwalitatieve methoden (interviews en focusgroepen) gebruikt. Hiervoor richten we ons tot een brede groep mensen, waaronder alumni en mensen die de GZ-opleiding momenteel volgen, werkgevers en stakeholders. 

Meer wetenMeer weten?

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen rechts op deze pagina of via ons emailadres: mastersgz@nivel.nl.
 

Flinterman, L. Dossier Opleiding tot GZ-psycholoog. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 03-09-2021; geraadpleegd op 27-10-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossier-opleiding-tot-gz-psycholoog
Thema