Publicatie

Publicatie datum

Ouderen in het gaswinningsgebied: inzichten uit een kwalitatieve studie. Gronings Perspectief fase 4.

Rozema, M., Molen, J. van der, Berends, S., Kanis, B., Boendermaker, M., Dückers, M., Scherpenzeel, A. Ouderen in het gaswinningsgebied: inzichten uit een kwalitatieve studie. Gronings Perspectief fase 4. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2024. 58 p.
Download de PDF
Sinds 2016 onderzoekt Gronings Perspectief de gevolgen van de gaswinning voor gezondheid en welbevinden, veiligheidspercepties en vertrouwen van bewoners. In 2023 is fase 4 van dit onderzoeksproject ingegaan. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, waarin vragenlijsten worden afgenomen in een panel, en een
kwalitatief deel, waarin verdiepende interviews worden afgenomen bij een kleine groep respondenten.

In dit rapport beschrijven we de resultaten van twintig kwalitatieve interviews die we hebben gehouden met bewoners van 65 jaar en ouder. De resultaten van het kwantitatieve vragenlijstonderzoek zijn te vinden in het rapport van Kanis et al (2024) dat tegelijk met dit rapport is verschenen.

Het doel van de interviews was om te bepalen of ouderen specifieke psychosociale gevolgen ondervinden van de gaswinningsproblematiek en waar dat aan ligt.