Publicatie

Publicatie datum

Paramedische herstelzorg na COVID-19: verloop van mono- en multidisciplinaire behandelingen over de tijd.

Meijer, W., Beekers, P., Dongen, J. van, Bie, R. de. Paramedische herstelzorg na COVID-19: verloop van mono- en multidisciplinaire behandelingen over de tijd. Utrecht: Nivel, 2023. 16 p.
Download de PDF
Kernpunten:

• Het aantal nieuwe patiënten met COVID-19 per maand fluctueert over de tijd. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door schommelingen in het aantal besmettingen over de tijd.
• De meeste patiënten met COVID-19 die paramedische herstelzorg hebben ontvangen bezochten hiervoor de fysio- of oefentherapeut. Meestal betrof dit monodisciplinaire zorg.
• Bij multidisciplinaire paramedische herstelzorg na COVID-19 wordt doorgaans eerst een fysio- of oefentherapeut bezocht en daarna een ergotherapeut, diëtist en/of logopedist.
• Het is aannemelijk dat patiënten die meerdere paramedici consulteren meer verschillende en ernstigere klachten ervaren. Dat kan dan ook verklaren waarom patiënten die gelijktijdig meerdere eerstelijns paramedische zorgverleners consulteren meer zorg per zorgverlener ontvangen dan patiënten met monodisciplinaire zorg.