Afgesloten
2023

Paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19, 2021-2023

Duur: jan 2021 - dec 2023

Achtergrond

Op 18 juli 2020 besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt voorwaardelijk op te nemen in het basispakket.

Doel van onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen. Belangrijke uitkomstmaten zijn onder andere de kwaliteit van leven en vermoeidheid en de mogelijkheid tot participatie in de maatschappij. Dit onderzoeken we op verschillende manieren.

Samenwerking

Het project is een unieke samenwerking tussen tussen acht kenniscentra (universiteiten, hogescholen en het Nivel) en wordt gecoördineerd door Radboud UMC. Bij het onderzoek zijn daarnaast vele partijen betrokken: paramedische beroepsorganisaties (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Ergotherapie Nederland, Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Stichting Keurmerk Fysiotherapie), huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars en Zorginstituut Nederland.

Methoden

  • Retrospectieve studie op bestaande registraties
  • Prospectieve studie waarbij we naast standaardinformatie gericht aanvullende zorgdata verzamelen, bij zowel therapeut als patiënt en op verschillende meetmomenten
  • Kwalitatieve studie waarbij we ervaringen van patiënten, paramedische zorgverleners en verwijzers in kaart te brengen
  • Text mining studie om aanvullende informatie te halen uit de teksten die de huisarts heeft vastgelegd bij het registreren van de gezondheidsproblemen. 

Het Nivel coördineert de retrospectieve studie gecoördineerd en brengt zijn expertise in bij overige onderdelen op gebied van dataverzameling en ophalen van informatie uit de registratiesystemen.

Resultaten

Zowel halverwege als aan het eind van het project brengen we gezamenlijk een rapport uit.

Projectpartners
samenwerkingsverband tussen vele partijen in de paramedische zorg