Start
januari 2021

Paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 2021-2023

Duur: jan 2021 - dec 2023

Achtergrond

Op 18 juli 2020 besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt voorwaardelijk op te nemen in het basispakket.

Doel van onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen. Belangrijke uitkomstmaten zijn o.a. kwaliteit van leven en vermoeidheid en mogelijkheid tot participatie in de maatschappij. Dit zal op verschillende manieren worden onderzocht.

Samenwerking

Het project is een unieke samenwerking tussen vele partijen op het gebied van paramedische zorg. Het project wordt uitgevoerd vanuit 8 kenniscentra (universiteiten, hogescholen en het Nivel) en gecoördineerd vanuit Radboud UMC. Daarnaast zijn patiënten, paramedische beroepsorganisaties (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Ergotherapie Nederland, Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Stichting Keurmerk Fysiotherapie), de huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars en het Zorginstituut Nederland bij dit onderzoek betrokken.

Methoden

  • Retrospectieve studie op bestaande data-registraties
  • Prospectieve studie waarbij naast standaard informatie gericht aanvullende informatie wordt verzameld bij zowel therapeut als patiënt, op verschillende meetmomenten
  • Kwalitatieve studie om ervaringen van patiënten, paramedische zorgverleners en verwijzers in kaart te brengen
  • Text mining studie om aanvullende informatie over functionele uitkomsten in uit tekstvelden te halen

Vanuit het Nivel wordt de retrospectieve studie gecoördineerd en zal expertise worden ingebracht bij overige onderdelen op gebied van dataverzameling en ophalen van informatie uit de registratiesystemen.

Resultaten

Zowel halverwege als aan het eind van het project zal er een rapport worden uitgebracht.

Projectpartners
samenwerkingsverband tussen vele partijen in paramedische zorg