Publicatie

Publicatie datum

Participatie van mensen met een beperking in 2022: arbeidsparticipatie uitgelicht.

Bottenheft, E., Zonneveld, E., Boeije, H. Participatie van mensen met een beperking in 2022: arbeidsparticipatie uitgelicht. Utrecht: Nivel, 2023. 9 p.
Download de PDF
Het Nivel onderzoekt jaarlijks de deelname aan de samenleving van mensen met een beperking. Hierbij wordt gekeken naar participatie op 13 gebieden, zoals vervoer en ontmoetingen met andere mensen. De uitkomsten van dit onderzoek in 2022 beschrijven we in de Participatiemonitor aan de hand van kerncijfers.

In deze publicatie van de jaarlijkse update van deze cijfers gaan we in op de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Dit betreft zowel betaald werk als vrijwilligerswerk bij mensen met een beperking; bij mensen met een verstandelijke beperking gaan we daarnaast in op dagbesteding. In deze publicatie komen cijfermatig als ook met aanvullend kwalitatief onderzoek knelpunten aan bod die mensen ervaren en de gewenste ondersteuning bij het werk. Last but not least besteden we aandacht aan de bestaanszekerheid van mensen met een beperking.
Gegevensverzameling