Nivel: Aandacht voor de participatie van mensen met een beperking blijft nodig
Nieuws
05-12-2023

Aandacht voor de participatie van mensen met een beperking blijft nodig

In 2022 blijft de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking nog steeds achter bij die van de algemene bevolking. Dit geldt met name voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zien we dat hebben van betaald werk achterblijft bij mensen met een beperking. Zij hebben op het gebied van betaald werk dan ook meer ondersteuning en begeleiding nodig om volwaardig te kunnen deelnemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel dat is gepubliceerd in de ‘Participatiemonitor kerncijfers 2022’ en de bijbehorende factsheet over de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.

Mensen met een beperking kunnen en willen vaak meer werken. Dit is belangrijk voor henzelf en voor de samenleving als geheel. Het vinden en behouden van werk kan soms lastig voor hen zijn. Ondersteuning kan hen daarbij helpen, bijvoorbeeld via beschut werk.

Fragment uit de Participatiemonitor kerncijfers 2022: percentage van mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en de algemene bevolking die op verschillende manieren deelnemen aan de samenleving in 2022.
Fragment uit de Participatiemonitor kerncijfers 2022

Meer weten?

Bekijk alle resultaten van het Nivel-onderzoek in de Participatiemonitor kerncijfers 2022. Daarnaast kunt u meer lezen over de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking in de factsheet.

Het onderzoek

Het Nivel vraagt jaarlijks aan ongeveer 1200 mensen met een lichamelijke beperking naar de mate waarin zij deelnemen aan de maatschappij. Deze mensen maken deel uit van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Dezelfde vragen worden ook gesteld aan 300 naasten van mensen met een verstandelijke beperking in het Panel Samen Leven en aan 1100 deelnemers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, die de algemene bevolking representeren. De resultaten van dit onderzoek worden ieder jaar uitgebracht.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.