Publicatie

Publicatie datum

Patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse Zelfstandige Behandelcentra: eerste meting van de veiligheidscultuur en veerkracht binnen ZBC’s.

Vonk, A., Eikenhorst, L. van, Schlinkert, C., Wagner, C. Patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse Zelfstandige Behandelcentra: eerste meting van de veiligheidscultuur en veerkracht binnen ZBC’s. Utrecht: Nivel, 2022. 37 p.
Download de PDF
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Monitor Patiëntveiligheid (2020-2022) in Zelfstandige Behandelcentra. Het heeft als doel de patiëntveiligheid in zelfstandige behandelcentra / klinieken in Nederland in kaart te brengen.

De gehele Monitor Patiëntveiligheid bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel één brengt de (potentieel vermijdbare) zorggerelateerde schade in Nederlandse klinieken in kaart. Dit betreft de tweede meting van potentieel vermijdbare schade onder patiënten behandeld in Nederlandse klinieken. Het tweede onderdeel van de monitor betreft een meting van de patiëntveiligheidscultuur en medewerkersveerkracht in de klinieken in 2021. Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van dit tweede onderdeel. Dit is de eerste keer dat deze meting in de klinieken is verricht.