Publicatie

Publicatie datum

Peilstations jaarrapport 2019 en 2020. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Jansen, T., Hendriksen, J., Hooiveld, M., Haitsma, I., Wentink, E., Baarda, E., Burgh, R. van der, Korevaar, J. Peilstations jaarrapport 2019 en 2020. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Utrecht: Nivel, 2022. 57 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat een selectie van de gegevens die zijn aangeleverd door de Peilstations over de jaren 2019 en 2020. Voor cijfers over andere disciplines en cijfers over multidisciplinaire zorg verwijzen we u naar de website.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt gegevens over gezondheid en zorg in de eerste lijn. Vanuit verschillende zorgdisciplines worden routinematig vastgelegde zorggegevens verzameld. Resultaten worden gepresenteerd op de website www.nivel.nl/zorgregistraties. Deze website geeft onder andere antwoord op de vraag welke gezondheidsproblemen in Nederland voorkomen, welke zorg wordt verleend in de eerste lijn en wat de kwaliteit van deze zorg is.