Publicatie

Publicatie datum

Percentage overstappers van zorgverzekeraar valt terug. Collectivisering zet door.

Jong, J. de, Groenewegen, P. Percentage overstappers van zorgverzekeraar valt terug. Collectivisering zet door. www.nivel.nl: Utrecht, 2007.
Download de PDF
De mobiliteit van verzekerden is vergelijkbaar met de situatie voordat de nieuwe zorgverzekeringswet werd ingevoerd; 6% van de mensen is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Opvallend is dat het percentage ouderen dat overstapt hoger is dan in het oude stelsel. Daarnaast zijn de verschillen tussen lager en hoger opgeleiden kleiner in het nieuwe dan in het oude stelsel. Een collectief aanbod is net als in 2005/2006 de belangrijkste reden om over te stappen. Momenteel is 63% van de mensen collectief verzekerd, de meeste van hen (72%) zijn collectief verzekerd via een werkgever.
Gegevensverzameling