Publicatie

Publicatie datum

Perceptie van de Nederlandse bevolking op digitale toepassingen in de zorg tijdens de coronapandemie. Organisatie van zorg op afstand in coronatijd.

Meurs, M., Sankatsing, V., Jong, J. de, Tuyl, L.H.D. van. Perceptie van de Nederlandse bevolking op digitale toepassingen in de zorg tijdens de coronapandemie. Organisatie van zorg op afstand in coronatijd. Utrecht: Nivel, 2020. 5 p.
Download de PDF
Serie: Organisatie van zorg op afstand in coronatijd

De coronapandemie heeft veel invloed gehad op de inzet van digitale toepassingen in de gezondheidszorg. We hadden verwacht dat dit effect zou hebben op de percepties van mensen op digitale toepassingen in de zorg. We zien weinig verschillen tussen de antwoorden uit 2019 en 2020, maar wel zien we dat men minder positief is gaan denken over de bijdrage van digitale toepassingen aan de kwaliteit van zorg en het beter onder controle houden van de eigen gezondheid.
Gegevensverzameling