Publicatie

Publicatie datum

Pharmacy staff-patient interactions in challenging situations: understanding the roots and ways to flourish patient-centered communication.

Schackmann, L. Pharmacy staff-patient interactions in challenging situations: understanding the roots and ways to flourish patient-centered communication. Utrecht: Nivel, 2023. 210 p. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
Download de PDF
In Nederland gebruiken veel mensen dagelijks medicijnen. Ongeveer een derde van alle medicijnen die apothekers verstrekken, wordt verkeerd of helemaal niet gebruikt door patiënten. Verkeerd medicijngebruik kan leiden tot bijwerkingen, een verminderde werking van het medicijn en in sommige gevallen zelfs tot ziekenhuisopnames. Om deze negatieve gevolgen te voorkomen, is het belangrijk om patiënten te ondersteunen met goede informatie en duidelijke communicatie bij het gebruik van medicijnen, vooral in uitdagende situaties. Uitdagende situaties in de apotheekpraktijk, zoals gedefinieerd in dit proefschrift, zijn situaties die buiten de invloedssfeer van het apotheekteamlid of de patiënt liggen en die van invloed kunnen zijn op het geneesmiddelgebruik. Bijvoorbeeld, onverwachte situaties zoals COVID-19, wisselingen in medicatie door leveringsproblemen of het preferentiebeleid. Ook kunnen patiëntkenmerken die niet snel te veranderen zijn zoals beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid invloed hebben op het geneesmiddelgebruik. Een uitdagende situatie kan aan de apotheekbalie leiden tot een gebrek aan wederzijds begrip tussen het apotheekteamlid en de patiënt, met daarbij meer onzekerheid en sterke emoties. Daarom vragen dit soort situaties bij uitstek om heldere informatie voor patiënten en duidelijke communicatie tussen het apotheekteamlid en patiënt.

Het doel van dit proefschrift is inzicht te krijgen in de vraag hoe het apotheekteam patiënten kan ondersteunen in verschillende uitdagende situaties met behulp van patiëntgerichte informatievoorziening en communicatie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat apotheekteamleden patiënten goed informeren en weten hoe ze kunnen inspelen op de (mogelijk emotionele) reactie van een patiënt tijdens een baliegesprek.