Publicatie

Praktijkondersteuning huisartsen.

Velden, L. van der, Hansen, J., Hingstman, L., Verheij, R. Praktijkondersteuning huisartsen. In: Abstractboek NHG Wetenschapsdag, 15 mei 2008, Rotterdam. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2008. p. 19-20.
Inleiding
Sinds 1999 zijn praktijkondersteuners geïntroduceerd in een groot aantal huisartsenpraktijken. Recente gegevens over het aantal praktijkondersteuners en hun effect op de huisarts-praktijk ontbraken tot nu toe.

Onderzoeksvragen
1. Hoeveel praktijkondersteuners zijn er?
2. Hoeveel praktijken hebben een praktijkondersteuner?
3. In wat voor praktijken werken de praktijkondersteuners?
4. Wat doen de praktijkondersteuners?
5. Wat merken de patiënten van de praktijkondersteuners?
6. Wat merken de huisartsen van de praktijkondersteuners?

Methode
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens uit de NIVEL-huisartsgenregistratie en het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH).

Resultaat
Er zijn ongeveer 3000 praktijkondersteuners werkzaam in Nederland en 60% van de huisartsenpraktijken beschikt over een praktijkondersteuner. Het zijn vooral de grotere huisartsenpraktijken die een praktijkondersteuner in dienst hebben. Een praktijkondersteuner doet per jaar 950 face-to-face contacten met patiënten die contact met een praktijkondersteuner hebben. De aanwezigheid van een praktijkondersteuner in de praktijk lijkt voor de huisartsen niet te zorgen voor een lagere werkbelasting.

Beschouwing
De aanwezigheid van de praktijkondersteuner lijkt vooral kwaliteitsbevorderend te werken bij chronische patiënten.