Publicatie

Publicatie datum

Probleemanalyse wonen en werken in de sector Zorg en Welzijn 2022: onderzoek voor de coalitie Aantrekkelijke Arbeidsmarkt van Health Hub Utrecht.

Schaaijk, A. van, Batenburg, R. Probleemanalyse wonen en werken in de sector Zorg en Welzijn 2022: onderzoek voor de coalitie Aantrekkelijke Arbeidsmarkt van Health Hub Utrecht. Utrecht: Nivel, 2022. 41 p. p.
Download de PDF
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek “Probleemanalyse wonen en werken” weergegeven, in opdracht van de partijen betrokken bij de Health Hub Utrecht (HHU) t.b.v. coalitie Aantrekkelijke arbeidsmarkt.

Aanleiding voor dit onderzoek is dat in de sector Zorg en Welzijn krapte wordt ervaren op de arbeidsmarkt wat op de lange termijn effect kan hebben op de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Steeds vaker zorgen arbeidsmarkttekorten, werkdruk, maar ook de ervaren regeldruk ervoor dat de kwaliteit van het werk van zorgprofessionals verder onder druk komt te staan. Om voldoende kwalitatieve en toegankelijke zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende professionals in de regio zijn. Voor de regio Amersfoort, Hilversum, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Zeist en hun omgeving is de verwachting dat de arbeidsvraag sterker stijgt dan het personeelsaanbod, wat erop duidt dat de al bestaande personeelstekorten sterker zullen groeien.

De HHU wil in kaart brengen in welke mate bereikbaarheid en wonen een issue is bij het werven en behoud van zorgpersoneel in verhouding tot andere factoren. Hiertoe is door het Nivel een eerste probleemanalyse uitgevoerd bij de werkgevers in de sector zorg en welzijn. In dit onderzoeksrapport geven de onderzoekers inzicht in de resultaten van deze eerste verkenning bij deze werkgevers.