Nivel: 'Bereikbaarheid en wonen' vormen weliswaar een obstakel bij werving en behoud van personeel zorg en welzijn, maar salaris en mentale lasten wegen zwaarder
Nieuws
04-11-2022

'Bereikbaarheid en wonen' vormen weliswaar een obstakel bij werving en behoud van personeel zorg en welzijn, maar salaris en mentale lasten wegen zwaarder

Net als in vele arbeidsmarkten is ook het werven en behouden van personeel in de sector zorg en welzijn een uitdaging. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat aspecten als salaris en arbeidsvoorwaarden de grootste obstakels vormen bij het werven van personeel. De factoren rond bereikbaarheid en wonen spelen ook een grote rol, maar zijn hier ondergeschikt aan. Voor het behoud van personeel wordt de factor ‘mentale werklast’ gezien als grootste obstakel.

Bereikbaarheid en wonen belangrijke obstakels, na salaris en arbeidsvoorwaarden

Van alle gedefinieerde obstakels in het onderzoek vormen ‘bereikbaarheid en wonen’ een relatief grote rol bij het werven van personeel (zie de obstakels met een lichtblauwe achtergrond in de figuur). Van de deelnemende werkgevers geeft bijvoorbeeld 39% aan dat de reiskostenvergoeding een obstakel vormt bij het werven. Hierop volgen qua belang obstakels omtrent de roostering, het contract en de begeleiding. Deze worden weer gevolgd door obstakels op het gebied van bereikbaarheid en wonen, namelijk: woonlasten (24%), bereikbaarheid werklocatie (23%), schaarste op de huidige woningmarkt (22%) en beschikbaarheid van kinderopvang in de regio (18%).

Aandeel werkgevers dat de voor dit onderzoek gedefinieerde factoren ziet als obstakel bij het werven of behoud van personeel (n=142).
Werkgevers

Bereikbaarheid en wonen vooral een obstakel bij werving en in mindere mate bij behoud van personeel

Er blijken duidelijke verschillen te zijn tussen de obstakels die werkgevers in de sector zorg en welzijn ervaren bij enerzijds het werven en anderzijds het behouden van personeel. Voor het behoud van werknemers vormt de factor ‘bereikbaarheid en wonen’ geen groot obstakel, geven zij aan. In de figuur zien we dan ook dat de genoemde factoren binnen ‘wonen en werken’ (met lichtblauwe achtergrond) een groter obstakel vormen bij het werven (donkerblauwe balk) dan bij het behouden  (lichtblauwe balk) van personeel.

Mentale werklast belangrijkste knelpunt voor behoud van personeel

Waar de factor ‘salaris en arbeidsvoorwaarden’ als het grootste obstakel wordt gezien bij het werven van personeel, is de factor ‘mentale werklast’ het grootst bij het behouden van personeel; hier komt ‘salaris en arbeidsvoorwaarden’ op de tweede plek. De meeste organisaties geven aan dat de salarissen die in de sector zorg en welzijn geboden worden te laag zijn, zeker in vergelijking met andere concurrerende sectoren.

De meeste obstakels die we hebben onderzocht, zijn niet direct regionaal op te lossen. Het vinden van oplossingen vergt een gezamenlijke aanpak van werkgevers in de sector zorg en welzijn, zorgverzekeraars en de (landelijke) politiek.
Profile picture for user a.vanschaaijk@nivel.nl

Over het onderzoek

De partijen zijn betrokken bij de Health Hub Utrecht (HHU), een alliantie van partners in de regio Utrecht die gezamenlijk kennis en kunde aanwendt om drie grote uitdagingen in de sector zorg en welzijn aan te gaan.  Eén van die uitdagingen betreft de arbeidsmarkt; daar speelt de vraag in welke mate ‘bereikbaarheid en wonen’ een issue is bij werving en behoud van zorgpersoneel. Het Nivel heeft hiervoor een enquête uitgezet onder werkgevers in de sector zorg en welzijn die zich bezighielden met personeelsbeleid. In totaal hebben 142 personen de enquête volledig ingevuld. Uitkomsten van het onderzoek bieden handvatten voor eventuele vervolgstappen met betrekking tot het (regionale) beleid.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.