Publicatie

Publicatie datum

Programma voor de eerste evaluatie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgstoeslag (Wzt).

Jong, J.D. de, Friele, R., Buijsen, M., Groenewegen, P.P. Programma voor de eerste evaluatie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgstoeslag (Wzt). Utrecht: NIVEL, 2007. 45 p.
Download de PDF
Deze publicatie beschrijft het programma voor de evaluatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag. Bij de evaluatie gaat het om de beoogde werking, de in- en uitvoering en de effecten van beide wetten. Centraal staan de doelen van de wetten en de instrumenten die de wetten in dat kader bieden. Ook wordt in kaart gebracht welke voor de evaluatie noodzakelijke informatie beschikbaar is.