Publicatie

Publicatie datum

Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2020-2012.

Heiligers, P., Lee, I. van der, Batenburg, R. Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2020-2012. Utrecht: Capaciteitsorgaan, 2013. 64 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt de regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgberoepen in Nederland anno 2012 beschreven. Het doel van het onderzoek is het actualiseren van de regionale spreiding van tandartsen en mondhygiënisten zoals dit in de laatste rapportage uit 2010 is beschreven. Hiertoe is gebruik gemaakt van de adressen (postcodes) van tandartsen, aangeleverd door het BIG en de NMT, en adressen (postcodes) van
mondhygiënisten aangeleverd door de NVM.

Voor het bepalen en weergeven van de geografische bereikbaarheid van tandartsen en mondhygiënisten in Nederland, zijn op het postcodeniveau bevolkingsgegevens gekoppeld aan aanbodgegevens. De regionale
spreidingen/dichtheden van beide beroepsgroepen worden beschreven volgens de indeling naar NMT-regio’s en naar provincie.