Publicatie

Publicatie datum

Robotchirurgie voor medisch specialisten: basis bekwaamheidseisen voor het veilig gebruik van robotchirurgie.

Porte, P.J., Verweij, L.W., Bekkers, R.L.M., Consten, E.C.J., Lichtenberg, H., Poel, H.G. van der, Swol, C.F.P. van, Wagner, C. Robotchirurgie voor medisch specialisten: basis bekwaamheidseisen voor het veilig gebruik van robotchirurgie. Utrecht/Amsterdam: NIVEL, EMGO+, 2017. 6 p.
Download de PDF
De bekwaamheidseisen in deze publicatie zijn ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met EGMGO+ en VUmc, in het kader van het project ‘Bekwaamheid van gebruikers van medische technologie’.
Voor de totstandkoming van de bekwaamheidseisen ‘Robotchirurgie voor medisch specialisten’ is een expertgroep van deskundigen samengesteld.
Het doel van dit project is om voor én met het veld een generieke routekaart te ontwikkelen voor verantwoord gebruik van medische technologie. Ook kan dit document dienen als basis voor het ontwikkelen van bekwaamheidseisen voor gebruikers van medische technologie in een gelieerd vakgebied.