Publicatie

Publicatie datum

Routine zorggegevens uit de wijkverpleging in NIVEL Zorgregistraties: een haalbaarheidsstudie.

Rooden, S.M. van, Groot, K. de, Francke, A.L., Bakker, D.H. de, Schoenmakers, T.M., Verheij, R.A. Routine zorggegevens uit de wijkverpleging in NIVEL Zorgregistraties: een haalbaarheidsstudie. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 39 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt de haalbaarheid van toevoeging van gegevens uit de wijkverpleging aan Nivel Zorgregistraties beschreven. In gesprekken met relevante partijen en een enquête onder (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden onderzochten we welke motivatie en voorwaarden belanghebbenden zouden hebben bij opname van gegevens uit de wijkverpleging in Nivel Zorgregistraties en in hoeverre routine zorggegevens bruikbaar zijn voor dit doel.
Gegevensverzameling