Publicatie

Publicatie datum
Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen.
Brabers, A.E.M., Reitsma-van Rooijen, M., Wigersma, L., Jong, J.D. de. Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen. www.nivel.nl: NIVEL, 2012.
Download de PDF
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht